OLYMP

6. května 2014 v 12:08 | Shayla |  ZÁKLADNÍ

Sídlo bohů, které se původně nacházelo na Řecké hoře se postupně přesuvá na západ spolu s vyspělou civilizací. Asi pětset let se nacházelo ve Střední Evropě a nyní se nachází ve Spojených státech Amerických, kde se nenachází přímo na hoře, ale se zemí je spojen dimenzionálním výtahem. Smrtelníci samozřejmě nic nepoznají díky Mlze. Současné jej můžete najít konkrétně v 600. patře Empire State Building. Možná existuje i v jiné dimenzi, jelikož je pohyblivý s velkou hmotností a smrtelníky prakticky nepozorovaný. V horní části je to velké město obsahující paláce olympských bohů a bohyň a rezidence pro mnohé menší řecké bohy a další bytosti, jako například Ophiotaurus. Po ukončení druhé války s Titány dostala Annabeth Chase příležitost přepracovat zničený Olymp. Olmyp je také známý jako místo, kde se rozhoduje spousta důležitých rozhodnutí. Bohové zde rozmlouvají a každý z nich zde má svůj vlastní masivní trůn, trůny samotné jsou uspořádány do obráceného písmena U. Pro smrtelníky je jediný možný způsob, jak se dostat na Olymp, projít okolo stráží v hale, která vás ale projít nenechá, pokud nemáte zvláštní povolení. Olymp je popisován jako ráj se zlatými budovami a šťastnými bytostmi. Sruby v Táboře Polokrevných jsou uspořádány stejně jako Trůny bohů. Většina bohů žije na Olympu, ale někteří dávají přednost svým královstvím a říším, jako například Hádés, či Poseidon. Ale po předchozích událostech již má svůj trůn i Hádes. Jako sídlo mocných Olympanů je Olymp velmi důležitý. Pokud by se rozpadly trůny bohů, Olymp by se také rozpadl, moc bohů by byla silně oslabena. Pokud by byly trůny zničeny a Olympanům by zůstalo dost síly na jejich opravu, bylo by možné škody napravit, do té doby by ale byli bezbranní vůči případným nepřátelům. Poškození Olmypu by se dotklo i spousty nižších bohů.

CHRÁMY

SVATYNĚ

ATLAS | BOREAS | DEIMOS | EREBOS | ÉRÓS | EURUS | HÉLIOS | HYPNOS | MORPHEUS | NOTUS | PAN | PHOBOS | THANATOS | TRITON | ZEPHYRUS
 

2 lidé ohodnotili tento článek.
Založeno: 11. února 2014 | Fandom: Percy Jackson